ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   ปิดการจัดแสดงชั่วคราว

ปิดการจัดแสดงชั่วคราว

01 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

66 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธบางลำพู โดยกรมธนารักษ์ ขอปิดการจัดแสดงชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๑ ๐๓๔๕-๕๑ ต่อ ๑๒๒๒-๑๒๒๔

วันที่สร้าง : 12 พฤษภาคม 2563

1

แบ่งปัน