กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของศาลปกครองผ่าน VDO
กิจกรรมปี 2563

01 พ.ค. 2563

เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของศาลปกครองผ่าน VDO

168 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน

Work From Home เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของศาลปกครอง ผ่านวีดิโอ 

 

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม  63 พบกับ ตอนที่ 4

"การจัดตั้งศาลปกครองตามพระราชบัญญัติศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542"

 คลิก https://www.youtube.com/watch?v=Oeg7G-I8MgQ

 

 

วันที่สร้าง : 29 เมษายน 2563

0

แบ่งปัน

01 พ.ค. 2563

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารศาลปกครอง ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-141 0662

โทรสาร : 02-143 9842