กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง Virtual Tour
กิจกรรมปี 2563

20 เม.ย. 2563

31 ธ.ค. 2563

พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง Virtual Tour

153 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

แม้จะ WFH อยู่ที่บ้านเพื่อนๆ ก็จะไม่พลาดการเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของศาลปกครอง

เชิญชมพิพิธภัณฑ์เสมือนของพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองได้ที่ 

 www.admincourt.go.th/vmuseum

วันที่สร้าง : 22 เมษายน 2563

0

แบ่งปัน

20 เม.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารศาลปกครอง ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-141 0662

โทรสาร : 02-143 9842