ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   งดให้บริการชั่วคราว

งดให้บริการชั่วคราว

147 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศูนย์การเรียนรู้ และ พิพิธภัณฑ์ทุกแห่ง ของ ธปท.

งดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ติตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ FB : ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand

วันที่สร้าง : 19 มีนาคม 2563

0

แบ่งปัน