ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว

ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว

239 ผู้เข้าชม

14

แบ่งปัน

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ปิดให้บริการพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการทั้งพิพิธภัณฑ์ภายในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Wisdom Farm เป็นการชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 087-359-7171 / 094-649-2333**

วันที่สร้าง : 19 มีนาคม 2563

14

แบ่งปัน