ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   ปิดทำการและงดให้บริการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้

ปิดทำการและงดให้บริการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้

28 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มีนาคม 2563

82 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ปิดทำการและงดให้บริการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ทั้ง 3 ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ได้แก่

  • ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  • ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง กรุงเทพมหานคร

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ We Love PTT

วันที่สร้าง : 18 มีนาคม 2563

0

แบ่งปัน