คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

มหาลัยพอเพียง

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต้นแบบจากปณิธานของพระราชา

เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลก สังคม สภาพแวดล้อม แม้กระทั่งวิกฤตต่างๆที่รุนแรงขึ้น ทำให้ผู้คนต่างโหยหาความเป็นอยู่ที่พอเพียง ความพอดีในการใช้และอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ การบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า เป็นปัจจัยสำคัญที่คนภายนอกไม่เคยตระหนัก...

ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง มีการสร้างต้นแบบและเผยแพร่ยุทธศาสตร์ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน" เปิดให้ผู้คนภายนอกได้รู้จักและเรียนรู้ "ความสุขที่พอดี" ด้วย 9 ฐานการเรียนรู้ที่เปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิต การอยู่กับธรรมชาติ และการอยู่รอดในภาวะวิกฤต

ที่นี่สอนหลักการ โมเดล โคก หนอง นา เป็นการบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า อย่างลงตัว และยังสามารถใช้ได้ทุกพื้นที่  แนวคิดทั้งหมดที่กล่าวมานี้...เกิดขึ้นเพียงประชาชนคนหนึ่ง "อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร" เชื่อในปณิธานของพระราชา(ในหลวง ร.9) เชื่อในพระราชดิรัสและคำสอนต่างๆของพระองค์ น้อมนำมาปฏิบัต ยืนหยัด พลิกผืนแผ่นดินให้มีชีวิต แล้วสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อร่วมอนุรักษ์ เผยแพร่ศาสตร์พระราชาให้พวกเราได้ศึกษา นำไปใช้ จนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ส่วนตัว ดิฉันเป็นเพียงคนรุ่นใหม่ ที่ไม่เคยเข้าใจคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่เคยสนใจศาสตร์พระราชา แต่อาจเป็นเพียงความบังเอิญ โชคชะตา หรืออะไรก็แล้วแต่ ทำให้ได้เข้ามาคลุกคลี เรียนรู้ ร่วมกับอาสาสมัครของที่นี่ ที่นี่ช่างเป็นดงป่าที่ห้อมล้อมด้วยไร่อ้อย โรงงานอุตสาหกรรม  แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรู้สึกในก้าวแรกที่เหยีบเข้ามาแตกต่างไปจากป่าในที่ไหนๆเลย^^  ความเย็นฉ่ำของน้ำฝนบนใบไม้ ความนุ่มนิ่มของผืนดิน และกลิ่นต้นไม้ใบหญ้า ชั่งทำให้ดิฉันอย่างเรียนรู้ถึงปรัชญาของที่นี่...

หลังจบหลักสูตร...มีประโยคหนึ่งที่ดิฉันจำได้ขึ้นใจเลยก็คือ "เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาซิของจริง" ประโยคนี้และความหมายของมันเปลี่ยนมุมมองคนรุ่นใหม่อย่างดิฉันได้อย่างสิ้นเชิง บทความล่วงเลยมาถึงท่อนจบแล้วนะคะ อยากให้ทุกคนลองเข้าไปสัมผัส "มหาลัยพอเพียง" ไปค้นพบ ความสุขที่พอดี จากที่นี่กันคะ^^...

2,097 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดชลบุรี