คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล
กิจกรรมปี 2563

02 มี.ค. 2563

31 มี.ค. 2563

"มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล

1258 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เรื่องราวประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล สมัยการสถาปนาขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการในอดีตกระทั่งพัฒนาเป็น "มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ" ในปัจจุบัน...

 

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนเวลาผ่านเรื่องราวในนิทรรศการ

เนื่องในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

นิทรรศการ "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล

 

ณ โถงอาคาร ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

และสามารถรับชมนิทรรศการผ่านทางออนไลน์ได้ที่

https://museum.li.mahidol.ac.th/th/mahidol-university-era1943/

วันที่สร้าง : 10 มีนาคม 2563

0

แบ่งปัน

02 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563

08:30 - 16:30

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 ห้อง 301 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 0-2849-4541-2

โทรสาร : 0-2849-4545