กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล
กิจกรรมปี 2563

02 มี.ค. 2563

31 มี.ค. 2563

"มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล

189 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เรื่องราวประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล สมัยการสถาปนาขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการในอดีตกระทั่งพัฒนาเป็น "มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ" ในปัจจุบัน...

 

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนเวลาผ่านเรื่องราวในนิทรรศการ

เนื่องในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

นิทรรศการ "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล

 

ณ โถงอาคาร ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

และสามารถรับชมนิทรรศการผ่านทางออนไลน์ได้ที่

https://museum.li.mahidol.ac.th/th/mahidol-university-era1943/

วันที่สร้าง : 10 มีนาคม 2563

0

แบ่งปัน

02 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563

08:30 - 16:30

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 ห้อง 301 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 0-2849-4541-2

โทรสาร : 0-2849-4545