กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เริ่มต้นที่ล้นเกล้าฯ พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช
กิจกรรมปี 2563

05 มี.ค. 2563

30 เม.ย. 2563

เริ่มต้นที่ล้นเกล้าฯ พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

292 ผู้เข้าชม

2

แบ่งปัน

นิทรรศการพิเศษ "เริ่มต้นที่ล้นเกล้าฯ พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช"

เนื่องในการเฉลิมพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

 

จัดแสดงระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

ณ พระที่นั่งราชธรรมสภา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี

สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๓๒-๔๒๕-๖๐๐ หรือ 

พระนครคีรี กรมศิลปากร / Phra Nakhon Khiri, The Fine Arts Department

วันที่สร้าง : 05 มีนาคม 2563

2

แบ่งปัน

05 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2563

09:00 - 16:00

เลขที่ 97 ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลคลองกระแชง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์ : 032-401 006, 032-425 600

โทรสาร :