กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการภาพถ่าย : สักอีสาน
กิจกรรมปี 2563

05 มี.ค. 2563

29 มี.ค. 2563

นิทรรศการภาพถ่าย : สักอีสาน

291 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นิทรรศการภาพถ่าย สักอีสาน The Spirit of Tattoo

โดยศิลปิน ชาญพิชิต พงศ์ทองสำราญ

 

ระหว่างวันที่ 5-29 มีนาคม 2563 ณ พีเพิ่ลส์ แกลเลอรี่ ห้อง P1-P3 ชั้น 2

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

วันที่สร้าง : 05 มีนาคม 2563

0

แบ่งปัน

05 มี.ค. 2563 - 29 มี.ค. 2563

เลขที่ 939 ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-214-6630-8

โทรสาร : 02-214-6639