กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   พนมรุ้ง เมืองต่ำ ปลายบัด:สารัตถะ ความรู้สู่มรดกโลก
กิจกรรมปี 2563

10 มี.ค. 2563

พนมรุ้ง เมืองต่ำ ปลายบัด:สารัตถะ ความรู้สู่มรดกโลก

158 ผู้เข้าชม

3

แบ่งปัน

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง กรมศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เรื่อง “พนมรุ้ง เมืองต่ำ ปลายบัด: สารัตถะ ความรู้ สู่มรดกโลก”

 

โดย

 • ดร.อมรา ศรีสุชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี ที่ปรึกษากรมศิลปากร
 • นายธราพงศ์ ศรีสุชาติ อดีตผู้อำนวยการกองโบราณคดี กรมศิลปากร

 

ในวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๑๕ น.

ณ ศาลาวนัมรุง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์


**หมายเหตุ

 • เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วม (เพื่อสำรองที่นั่งและเอกสารประกอบการบรรยาย)
  ส่ง (๑) ชื่อ-นามสกุล, (๒) หน่วยงาน สถานศึกษา หรือที่อยู่, (๓) เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล
  ไปที่ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐
  หรือ ทางโทรศัพท์ ๐๔๔ ๖๖๖๒๕๑
  หรือ ทางโทรสาร ๐๔๔ ๖๖๖๒๕๒
  หรือ ทางกล่องข้อความ เฟซบุ๊กแฟนเพจ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

วันที่สร้าง : 05 มีนาคม 2563

3

แบ่งปัน

10 มี.ค. 2563

13:00 - 16:15

หมู่ที่ 2 (บ้านดอนหนองแหน)
ตำบลตาเป๊ก
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ : 044-666 251

โทรสาร : 044-666 252