กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมปี 2563

07 มี.ค. 2563

08 มี.ค. 2563

ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

313 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

วันที่สร้าง : 03 มีนาคม 2563

0

แบ่งปัน

07 มี.ค. 2563 - 08 มี.ค. 2563

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-529 2212-13 / 087-359 7171

โทรสาร : 02-529 2214