กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ
กิจกรรมปี 2563

27 ก.พ. 2563

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ

143 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๓๔ "โบราณคดีกรุงเทพมหานคร"

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

** ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ : https://www.sac.or.th/activity/register/318

วันที่สร้าง : 24 กุมภาพันธ์ 2563

1

แบ่งปัน

27 ก.พ. 2563

13:30 - 15:30

20 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2880-9429

โทรสาร : 0-2880-9332