กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   บรรยายวิชาการ:พระยาโบราณราชธานินทร์เจ้าคุณกรุงเก่า
กิจกรรมปี 2563

29 ก.พ. 2563

บรรยายวิชาการ:พระยาโบราณราชธานินทร์เจ้าคุณกรุงเก่า

325 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ

เรื่อง “พระยาโบราณราชธานินทร์ เจ้าคุณกรุงเก่า”

บรรยายโดยนายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

 

วันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓ .๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ณ อาคารจัดแสดง ๒ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐๓๕ - ๒๔๑ ๕๘๗ ต่อ ๑๔ **

วันที่สร้าง : 17 กุมภาพันธ์ 2563

0

แบ่งปัน

29 ก.พ. 2563

13:00 - 15:00

ถนนโรจนะ
ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-241 587 / 035-244 570

โทรสาร : 035-241 587