กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามแลชวา
กิจกรรมปี 2563

24 ม.ค. 2563

30 เม.ย. 2563

ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามแลชวา

201 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

นิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา ชุดที่ 2

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 24 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ณ ห้องจัดแสดง 3-4 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น.

บัตรเข้าชม

  • ผู้ใหญ่ ราคา 150 บาท 
  • ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) ราคา 80 บาท
  • นักเรียนหรือนักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) และเด็กอายุ 12-18 ปี ราคา 50 บาท 
  • (ต่ำว่า 12 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

** ดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/qsmtthailand   

วันที่สร้าง : 05 กุมภาพันธ์ 2563

1

แบ่งปัน

24 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2563

09:00 - 16:30

หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (+66) (2) 225 9420 / (+66) (2) 225 9430

โทรสาร : (+66) (2) 225 9431