กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   บรรยายวิชาการมุสลิมในกรุงเทพใต้
กิจกรรมปี 2563

20 ก.พ. 2563

บรรยายวิชาการมุสลิมในกรุงเทพใต้

127 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) เชิญชวนผู้สนใจฟังบรรยายวิชาการสาธารณะ

“ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และพลวัตทางสังคมวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในกรุงเทพใต้”

โดย สุนิติ จุฑามาศ นักวิชาการ ศมส.

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

**สอบถามข้อมูล โทร. 0-2880-9429 **

สำรองที่นั่งฟรีที่ https://www.sac.or.th/main/th/activity/detail/317

 

วันที่สร้าง : 05 กุมภาพันธ์ 2563

0

แบ่งปัน

20 ก.พ. 2563

13:30 - 15:30

20 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2880-9429

โทรสาร : 0-2880-9332