กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เทศกาลบางกอกแหวกแนว Bangkok Edge Festival 2020
กิจกรรมปี 2563

01 ก.พ. 2563

02 ก.พ. 2563

เทศกาลบางกอกแหวกแนว Bangkok Edge Festival 2020

545 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เทศกาลบางกอกแหวกแนว Bangkok Edge Festival 2020 

วันที่ 1 และ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มิวเซียมสยาม และวังจักรพงษ์ 

งานเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 - 23.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เทศกาลบางกอกแหวกแนว Bangkok Edge Festival

 

 

วันที่สร้าง : 31 มกราคม 2563

0

แบ่งปัน

01 ก.พ. 2563 - 02 ก.พ. 2563

12:00 - 23:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775