ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   อ่านภูเก็ตกับอาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร

อ่านภูเก็ตกับอาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร

08 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563

85 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อ่านภูเก็ตกับอาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร

รวมหนังสือเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ท้องถิ่นภูเก็ต 3 เล่มทรงคุณค่า น่าอ่าน น่าสะสม  ประกอบด้วย

1.แกะรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภูเก็ต
2.การแต่งกายของผู้หญิงบาบ๋าภูเก็ต
3.ภูเก็ต เพื่อเข้าใจสิ่งเห็นและเป็นอยู่ในท้องถิ่นของเราตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

วันที่สร้าง : 23 มกราคม 2563

0

แบ่งปัน