กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
กิจกรรมปี 2563

21 ก.พ. 2563

ประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 1

274 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อเชิญร่วมการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 1

(Museum & Heritage 2020)

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2RfjfGv

** ติดต่อสอบถาม : museumandheritage2020@gmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 


จัดโดย: 

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่สร้าง : 22 มกราคม 2563

0

แบ่งปัน

21 ก.พ. 2563

08:30 - 16:30

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02–564 4440-50 ต่อ 1752-54 / 02-696 6610 / 02-696 6612-13

โทรสาร : 02–564 4440-50 ต่อ 1753 / 02-696 6615