ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   แจ้งการจำหน่ายบัตรชมโขน-ลคร บทพระราชนิพนธ์ใน ร.๒

แจ้งการจำหน่ายบัตรชมโขน-ลคร บทพระราชนิพนธ์ใน ร.๒

225 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(อุทยาน ร.๒) 

แจ้งการจำหน่ายบัตรชมโขน-ละคร บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

รอบวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ราคา ๑,๕๐๐ บาท จำหน่ายหมดแล้ว

*** สำหรับบัตรราคา ๑,๐๐๐ บาท ยังมีจำหน่ายอยู่ ***

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ Inbox Facebook : อุทยาน ร.๒ 

หรือโทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๒ ๑๔๔๒ / ๐๒ ๒๘๒ ๐๖๘๑

วันที่สร้าง : 21 มกราคม 2563

0

แบ่งปัน