กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   จากอยุธยาราชธานี ถึงพริบพรีเมืองเพชร
กิจกรรมปี 2563

01 ก.พ. 2563

31 มี.ค. 2563

จากอยุธยาราชธานี ถึงพริบพรีเมืองเพชร

299 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิด

นิทรรศการ "จากอยุธยาราชธานี ถึงพริบพรีเมืองเพชร"

ผลงานจิตรกรรมของ ผศ.นิพนธ์ ทวีกาญจน์

ในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

ณ หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า)

** ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

** สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๓๕ - ๒๔๑ ๔๐๗ หรือ FB สถาบันอยุธยาศึกษา

วันที่สร้าง : 16 มกราคม 2563

1

แบ่งปัน

01 ก.พ. 2563 - 31 มี.ค. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์
ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-241 407

โทรสาร : 035-241 407