กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   การแสดงดนตรี - นาฏศิลป์
กิจกรรมปี 2563

18 ม.ค. 2563

29 มี.ค. 2563

การแสดงดนตรี - นาฏศิลป์

515 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

ขอเชิญชมการแสดงดนตรี-นาฏศิลป์เนื่องในวันเปิดการแสดง "ดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๓"

*ชมการแสดงได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. 

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ – วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ สังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

การแสดง ประกอบด้วย

  • รำอวยพร “สังคีตศาลา - เลิศล้ำค่านาฏดนตรี”
  • การแสดงชุด “เบิกโรงนาฏยสังคีต”
  • การแสดงเบิกโรง เรื่องตำนานพระคเณศ ชุด “มุสิกะเทพพาหนะพระคเณศ”
  • การแสดงชุด “จตุรภาคี ทวีบันเทิง” (การแสดงสี่ภาค)
  •  

*ค่าเข้าชมการแสดง คนละ ๒๐ บาท (จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง ๑ ชั่วโมง)

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการสังคีต โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ 

๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑ (ในวันและเวลาราชการ)

วันที่สร้าง : 16 มกราคม 2563

1

แบ่งปัน

18 ม.ค. 2563 - 29 มี.ค. 2563

17:00 - 19:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493