กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ถอดรหัสอัพสกิลผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลและสารสนเทศ
กิจกรรมปี 2563

30 ม.ค. 2563

ถอดรหัสอัพสกิลผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลและสารสนเทศ

307 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ห้องคลังความรู้ มิวเซียมสยาม ขอเชิญผู้ทำงานในวงการสารสนเทศหรือท่านผู้สนใจทั่วไป 

เข้าร่วมฟังเสวนา “ถอดรหัสอัพสกิลผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลและสารสนเทศ 

(Decoding upskilling tips for data & information-related practitioners)”

โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล

 

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องคลังความรู้ มิวเซียมสยาม ฟรี !! 

รับจำนวน 40 ที่นั่ง

ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/sbx6Y
.

กำหนดการ 

  • 13.00 -- 13.30 น. ลงทะเบียน
  • 13.30 -- 15.00 น. กระแส Disruption กับการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศ รูปแบบการให้บริการที่ปรับเปลี่ยนไป
  • 15.00 -- 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  • 15.15 -- 16.00 น. ถอดรหัสทักษะที่ผู้ปฏิบัติงานต้องนำไปใช้ แนวทางที่มีการใช้ในต่างประเทศ

วันที่สร้าง : 13 มกราคม 2563

0

แบ่งปัน

30 ม.ค. 2563

13:00 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775