กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓
กิจกรรมปี 2563

11 ม.ค. 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓

215 ผู้เข้าชม

2

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรมศิลปากร

ขอเชิญชวนน้องๆ หนูๆ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พบกับกิจกรรมหลากหลายภายในงานเพื่อรณรงค์ "ลด ละ เลิก" การใช้พลาสติกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อาทิ

  • เกมล่าสมบัติในพิพิธภัณฑ์
  • เกมแข่งขันคัดแยกวัสดุ
  • กิจกรรมการสาธิตและประดิษฐ์ภาชนะด้วยวัสดุทดแทนพลาสติก
  • พร้อมรับของรางวัลมากมาย

** สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ **

วันที่สร้าง : 09 มกราคม 2563

2

แบ่งปัน

11 ม.ค. 2563

09:00 - 13:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493