กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมสักการะบูชาพระพุทธรูป วันขึนปีใหม่
กิจกรรมปี 2562

25 ธ.ค. 2562

05 ม.ค. 2563

กิจกรรมสักการะบูชาพระพุทธรูป วันขึนปีใหม่

387 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมสักการะบูชา

พระพุทธรูปปางสมาธิ : พุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุดที่พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ 

 

ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๕ มกราคม ๒๕๖๓

**และยกเว้นค่าธรรมเนียมดารเข้าชม ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑ มกราคม ๒๕๖๓**

 

สอบถาม โทร. ๐๗๗ - ๔๓๑ ๐๖๖

วันที่สร้าง : 25 ธันวาคม 2562

0

แบ่งปัน

25 ธ.ค. 2562 - 05 ม.ค. 2563

09:00 - 16:00

เลขที่ 155 หมู่ 3 ถนนรักษ์นรกิจ
ตำบลเวียง
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ : 077-431 066

โทรสาร :