กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า
กิจกรรมปี 2562

28 ธ.ค. 2562

05 ม.ค. 2563

สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า

497 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมศิลปากร 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม 

“สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน:พิพิธทศปฏิมาอารยศิลป์”

ร่วมสักการะพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระราชวังบวรสถานมงคล(วังหน้า) 

และ พระพุทธรูปนานาประเทศซึ่งมีพุทธศิลป์แตกต่างกันอีก ๙ องค์

 

ระหว่างวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ – วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น

ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

** ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓, ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒ **

วันที่สร้าง : 24 ธันวาคม 2562

0

แบ่งปัน

28 ธ.ค. 2562 - 05 ม.ค. 2563

09:00 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493