โปรโมชั่นทั้งหมด

  1. หน้าแรก
  2.    >   โปรโมชั่นทั้งหมด
  3.    >   ยกเว้นธรรมเนียมการเข้าชม

ฟรี

ยกเว้นธรรมเนียมการเข้าชม

28 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563

380 ผู้เข้าชม

7

แบ่งปัน

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ขอมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ฟรี!!!!!


ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563


******ยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะค่าเข้าชม*****


ค่าธรรมเนียมนำยานพาหนะเข้าพื้นที่เสียตามปกติ


 


สอบถามเพิ่มเติม โทร. 055-697527 หรือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

วันที่สร้าง : 03 ธันวาคม 2562

7

แบ่งปัน


ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โทรศัพท์ : 055-697 241 / 055-633 236

โทรสาร : 055-697 527

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง