กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
กิจกรรมปี 2563

01 ก.พ. 2563

02 ก.พ. 2563

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

751 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญชวนเที่ยว "งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (งานอุทยาน ร.๒)"

ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อุทยาน ร.๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  • ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ชมการแสดงนาฏศิลป์ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รายการแสดง ดังนี้

๑. รำอาศิรวาท โดยศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

๒. ละครนอก เรื่อง ไชยเชษฐ์ ตอน ขับนางสุวิญชา โดยยุวศิลปินของมูลนิธิฯ

๓. โขน ตอน ศึกสัทธาสูร-วิรุญจำบัง โดยศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เเละสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม


*จำหน่ายบัตรราคา : ๑,๕๐๐ / ๑,๐๐๐ บาท เวลาแสดง ๑๗.๐๐ น.

** สอบถามเพิ่มเติมเเละสำรองที่นั่ง : 

ติดต่อมูลนิธิฯ โทร ๐๒-๒๘๒-๑๔๔๒, ๐๒-๒๘๒-๐๖๘๑ หรือ Facebook อุทยาน ร.๒

วันที่สร้าง : 20 พฤศจิกายน 2562

0

แบ่งปัน

01 ก.พ. 2563 - 02 ก.พ. 2563

ถนนอัมพวา
ตำบลอัมพวา
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โทรศัพท์ : 034-751 666

โทรสาร : 034-751 376