คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
กิจกรรมปี 2563

01 ก.พ. 2563

02 ก.พ. 2563

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

782 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญชวนเที่ยว "งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (งานอุทยาน ร.๒)"

ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อุทยาน ร.๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  • ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ชมการแสดงนาฏศิลป์ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รายการแสดง ดังนี้

๑. รำอาศิรวาท โดยศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

๒. ละครนอก เรื่อง ไชยเชษฐ์ ตอน ขับนางสุวิญชา โดยยุวศิลปินของมูลนิธิฯ

๓. โขน ตอน ศึกสัทธาสูร-วิรุญจำบัง โดยศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เเละสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม


*จำหน่ายบัตรราคา : ๑,๕๐๐ / ๑,๐๐๐ บาท เวลาแสดง ๑๗.๐๐ น.

** สอบถามเพิ่มเติมเเละสำรองที่นั่ง : 

ติดต่อมูลนิธิฯ โทร ๐๒-๒๘๒-๑๔๔๒, ๐๒-๒๘๒-๐๖๘๑ หรือ Facebook อุทยาน ร.๒

วันที่สร้าง : 20 พฤศจิกายน 2562

0

แบ่งปัน

01 ก.พ. 2563 - 02 ก.พ. 2563

ถนนอัมพวา
ตำบลอัมพวา
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โทรศัพท์ : 034-751 666

โทรสาร : 034-751 376