กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   งานเปิดนิทรรศและกิจกรรมเสวนา
กิจกรรมปี 2562

20 พ.ย. 2562

งานเปิดนิทรรศและกิจกรรมเสวนา

195 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่จากมิวเซียมสยาม

พระนคร On The Move”:“สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” ก้าวย่างบนเส้นทางอย่างตะวันตก

พร้อมร่วมเสวนา "ห้างนานาชาติในตำนาน กับสรรพสินค้านำสมัย" 

ของย่านสามยอด-วังบูรพา-พาหุรัดที่ยังคงสืบทอดกิจการมาจนปัจจุบัน

 

 

ผู้ร่วมเสวนา: 

 • คุณเอนก นาวิกมูล.....กับการชักรูป ถ่ายรูป คือของแปลก ของล้ำสมัย ในสมัยนั้น มีแต่ชนชั้นนำที่ถ่ายรูปกัน
 • คุณอาจฤทธิ์ ประดิษฐบาทุกา จากร้านเซ่งชง....โรงพิมพ์ เครื่องเขียน คือความล้ำสมัยของคนชั้นกลางชาวพระนคร มีแต่ชนชั้นนำที่อ่านเขียนได้
 • คุณปรียา ฟีญา โมราศิริ จากร้านโมฮำมัด....รองเท้าแบบฝรั่ง คือความโก้ในสมัยที่ชาวไทยแทบจะไม่รู้จักรองเท้ากัน

ดำเนินรายการ โดย คุณศรัณย์  ทองปาน กองบรรณาธิการ นิตยสารสารคดี

 

ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ

จำกัดจำนวนเพียง 50 ท่านเท่านั้น (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

** ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/vJcMHr6gnvEEigBm9

 

 

กำหนดการ

 • 13.30 - 14.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชนและผู้ร่วมงาน
 • 14.05 - 14.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ  แนะนำนิทรรศการฯ และกิจกรรมเสวนา         
 • 14.10 - 14.15 น. นายราเมศ พรหมเย็น : ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 

(มิวเซียมสยาม) กล่าวต้อนรับและเปิดนิทรรศการ “พระนคร On The Move” อย่างเป็นทางการ

 • 14.15 - 14.20 น. นายพาฉัตร ทิพทัส ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ 

กล่าวถึงนิทรรศการ “พระนคร On The Move”

 • 14.20 - 14.25 น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
 • 14.25 - 14.50 น. ชมนิทรรศการ
 • 14.50 - 16.00 น. เสร็จพิธี และเริ่มกิจกรรมเสวนา "ห้างนานาชาติในตำนานกับสรรพสินค้านำสมัย"

 

วันที่สร้าง : 18 พฤศจิกายน 2562

0

แบ่งปัน

20 พ.ย. 2562

13:30 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775