กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   เสวนา : จิ๋นซีฮ่องเต้
กิจกรรมปี 2562

27 พ.ย. 2562

28 พ.ย. 2562

เสวนา : จิ๋นซีฮ่องเต้

806 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญร่วมการเสวนาองค์ความรู้ไทย – จีน จากนิทรรศการพิเศษ 

เรื่อง "จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา"

วันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงละครแห่งชาติ(โรงเล็ก)

 

โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่

 • The discovery and protection of the Qin Terracotta Warriors and Figures
 • The conservation and restoration of the painted pottery figures unearthed from Changling Mausoleum of Western Han dynasty
 • การจัดการและการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีประเภทสุสานในประเทศไทย
 • การขุดค้นทางโบราณคดีประเภทสุสานในประเทศไทย
 • การอภิปรายเรื่องความก้าวหน้าในการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีประเภทสุสาน
 • การบรรยาย “ความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายและการแสวงหาชีวิตอมตะ
 • Simple explanation of the stone reliefs from the northern Shaanxi province
 • การบรรยายเรื่อง “ภาพสะท้อนแนวคิดโลกหลังความตายผ่านการฝังสิ่งของในสุสาน
 • การอภิปรายเรื่องแนวคิดโลกหลังความตาย โดยบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาจีน (มีล่ามแปล)

 

** ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง https://forms.gle/mVfcMvE8kFyYxM8w5

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๑๖๔ ๒๕๑๑ หรือ ๐๙๔-๔๑๖ ๔๗๘๙

วันที่สร้าง : 18 พฤศจิกายน 2562

0

แบ่งปัน

27 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493