กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
กิจกรรมปี 2562

16 พ.ย. 2562

เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

187 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ขอเชิญร่วมกิจกรรม

บรรยายความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค” 

 

บรรยายโดย : นางสาวเด่นดาว ศิลปานนท์ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

 

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ณ อาคารจัดแสดง ๒ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

 

** สำรองที่นั่งฟรีได้ที่ ๐๓๕-๒๔๑๕๘๗ ต่อ ๑๔ **

วันที่สร้าง : 08 พฤศจิกายน 2562

0

แบ่งปัน

16 พ.ย. 2562

13:00 - 15:00

ถนนโรจนะ
ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-241 587 / 035-244 570

โทรสาร : 035-241 587