คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง
กิจกรรมปี 2562

10 พ.ย. 2562

ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง

253 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญเที่ยวงาน 

ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์

ประจำปี ๒๕๖๒

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อุทยาน ร.๒ จังหวัดสมุทรสงคราม

 

กำหนดการ
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๔๕ น. 

  • เชิญชมการประกวดกระทงกาบกล้วยพอเพียง

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. 

  • พิธีเปิดงาน
  • ชมการแสดงขับเสภาเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๒
  • การขับร้องเพลงลูกทุ่ง
  • การแสดงระบำสุโขทัย, รำวงลอยกระทง, การแสดงสักวาชมอุทยานฯ

หมายเหตุ:เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

** สอบถามเพิ่มเติม ทาง inbox Facebook อุทยาน ร.๒ 

หรือ โทร.๐๓๔-๗๕๑-๖๖๖, ๐๓๔-๗๕๑-๓๗๖

วันที่สร้าง : 08 พฤศจิกายน 2562

0

แบ่งปัน

10 พ.ย. 2562

ถนนอัมพวา
ตำบลอัมพวา
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โทรศัพท์ : 034-751 666

โทรสาร : 034-751 376