กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง
กิจกรรมปี 2562

10 พ.ย. 2562

ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง

214 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญเที่ยวงาน 

ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์

ประจำปี ๒๕๖๒

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อุทยาน ร.๒ จังหวัดสมุทรสงคราม

 

กำหนดการ
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๔๕ น. 

  • เชิญชมการประกวดกระทงกาบกล้วยพอเพียง

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. 

  • พิธีเปิดงาน
  • ชมการแสดงขับเสภาเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๒
  • การขับร้องเพลงลูกทุ่ง
  • การแสดงระบำสุโขทัย, รำวงลอยกระทง, การแสดงสักวาชมอุทยานฯ

หมายเหตุ:เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

** สอบถามเพิ่มเติม ทาง inbox Facebook อุทยาน ร.๒ 

หรือ โทร.๐๓๔-๗๕๑-๖๖๖, ๐๓๔-๗๕๑-๓๗๖

วันที่สร้าง : 08 พฤศจิกายน 2562

0

แบ่งปัน

10 พ.ย. 2562

ถนนอัมพวา
ตำบลอัมพวา
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โทรศัพท์ : 034-751 666

โทรสาร : 034-751 376