กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
กิจกรรมปี 2562

01 พ.ย. 2562

23 ธ.ค. 2562

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

222 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อพวช. ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) 

จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 

 

พบกับ ภาพยนตร์ด้านสาระบันเทิงสําหรับครอบครัว อนิเมชั่น และหนังสั้น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คัดสรรมาให้ชม จำนวน 18 เรื่องจากทั่วโลก

 

 

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2562 

สนใจดูรอบเข้าชมได้จากลิงค์

 http://www.nsm.or.th/…/important…/science-film-festival.html

** หรือโทร. 02-577 9999 ต่อ 2019

วันที่สร้าง : 25 ตุลาคม 2562

0

แบ่งปัน

01 พ.ย. 2562 - 23 ธ.ค. 2562

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577 9999 ต่อ 2122 - 2123

โทรสาร : 02-577 9911