กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   งาน"ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์"
กิจกรรมปี 2562

336 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ขอเชิญชวนทุกท่านชม

  • นิทรรศการพิเศษ "พ่อแห่งแผ่นดิน" ร่วมน้อมรำลึกในพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • นิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ หัถตศิลป์ การประดิษฐ์และพระมหากรุณาธิคุณสู่แรงบันดาลใจของคนไทย
  • นิทรรศการเรื่อง "เส้น สาย ลายผ้า" สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละภูมิภาคผ่านเรื่องราวของผ้าไทย อาทิ ผืนผ้าชาวไทพวน กรรมวิถีการทอผ้าฝ้าย ผ้าเขียนเทียนวิถีล้านนา พร้อมเรียนรู้เคล็ดลับการดูแลผ้าแต่ละประเภทให้อยู่กับเราไปนานๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
  • กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ จากผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความสำเร็จ

มากมาย

 

ในงาน"ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์"  

ระหว่างวันที 11-13 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. 

ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

 

** สอบถามรายละเอียดได้ที่ **

วันที่สร้าง : 10 ตุลาคม 2562

1

แบ่งปัน

11 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562

08:00 - 18:00

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-529 2212-13 / 087-359 7171

โทรสาร : 02-529 2214