กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   งานเสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.๒
กิจกรรมปี 2562

122 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญเที่ยวชมงาน "เสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.๒"

ในวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น.

ณ เรือนอาวุธสร้าง

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) 

 

พบกับ

  • เชิญชมการฝึกหัด โขน-ละคร และการสอนดนตรีไทยของนักเรียนโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์
  • การแสดงระบำอู่ทอง โดยยุวศิลปินของมูลนิธิฯ

 

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อุทยาน ร.2
โทร ๐๓๔-๗๕๑๖๖๖, ๐๓๔-๗๕๑๓๗๖ หรือ
https://www.facebook.com/kingrama2samutsongkram/

วันที่สร้าง : 02 ตุลาคม 2562

0

แบ่งปัน

05 ต.ค. 2562

09:00 - 14:30

ถนนอัมพวา
ตำบลอัมพวา
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โทรศัพท์ : 034-751 666

โทรสาร : 034-751 376