กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมเนื่องในชาตกาล ๙๐ ปีอาจารย์เสถียร โพธินันทะ
กิจกรรมปี 2562

28 ก.ย. 2562

กิจกรรมเนื่องในชาตกาล ๙๐ ปีอาจารย์เสถียร โพธินันทะ

355 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เนื่องในชาตกาล ๙๐ ปี อาจารย์เสถียร โพธินันทะ ผู้ได้รับฉายา “ตู้พระไตรปิฎก เคลื่อนที่”

ขอเชิญฟังเสวนา ๒ เสวนา

 

  • วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

หัวข้อ "ฆราวาสมุนีกับการปฏิบัติธรรมในวิถีชาวบ้าน" ณ สโมสรธรรมทาน ชั้น ๑ 

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ร่วมเสวนาโดย

- อาจารย์ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- สุธาวัชร์ ปานเงิน แอดมินเฟซบุ๊กแฟนเพจ เสถียร โพธินันทะ

- นริศ จรัสจรรยาวงศ์ ดำเนินรายการ

 

 

  • วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ 

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. บทเพลงแห่งอารยธรรมมังกร โดย น้ำทิพย์ กู่เจิ้ง

๑๔.๐๐ – ๑๔.๕๐ น. ปาฐกถา"เปิดประตูสู่พุทธศาสนามหายาน" โดย อ.เศรษฐพงษ์ จงสงวน

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เสวนา "การขับเคลื่อนขบวนการพุทธศาสนาในยุคกึ่งพุทธกาล"

ร่วมเสวนาโดย

- พระไพศาล วิสาโล

- นายอนุรุธ ว่องวานิช

- นพ.บัญชา พงษ์พานิช

- นายนริศ จรัสจรรยาวงศ์

๑๗.๐๐ – ๑๗.๒๐ น. สรุปปิด โดย ศ.ดร. สุวรรณา สถาอานันท์

 

**สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : Buddhadasa Indapanno Archives

วันที่สร้าง : 27 กันยายน 2562

0

แบ่งปัน

28 ก.ย. 2562

14:00 - 16:00

สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย 2
แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-936-2800

โทรสาร : 02-936-2900