กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   คลองบางลำพู เฟสติวัล
กิจกรรมปี 2562

05 ต.ค. 2562

06 ต.ค. 2562

คลองบางลำพู เฟสติวัล

369 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธบางลำพู ขอเชิญร่วมงาน "คลองบางลำพู เฟสติวัล" 

พบกับเสวนา นิทรรศการ และกิจกรรม เพื่อพัฒนาเครือข่ายชุมชนริมคลองสร้างสรรค์

 

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 - 18.00 น.
หัวข้อเสวนา : ชุมชนริมคลอง...บริบทและความท้าทาย 

 • 13.00 - 18.00 น. 
  ท่องเที่ยวคลองบางลำพู / ชม Street Art ริมคลองบางลำพู /
  ชมนิทรรศการชุมชมริมแม่น้ำ-ริมคลอง / ชมพิพิธบางลำพู / 
  และการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน
 • 13.00 - 14.30 น. 
  พบปะเครือข่ายชุมชนริมคลอง พูดคุยและรวบรวมข้อมูล 
  เพื่อนำข้อมูลไปนำเสนอ เป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ริมคลอง
  ในอนาคตแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 • 14.31 - 15.00 น. ลงทะเบียน
 • 15.01 - 15.30 น. พิธีเปิดงาน
 • 15.31 - 16.30 น. เสวนา
  ประสบการณ์และความท้าทายของชุมชนริมคลอง
  • บทบาทของภาครัฐกับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
  ชุมชนริมคลอง โดย ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
  • ความท้าทายของการบริหารจัดการชุมชุมริมคลอง
  โดย ชุมชนบางมด ชุมชนคลองบางประทุน ชุมชนตลาดหัวตะเข้
  • การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟู
  ชุมชนริมคลอง
  • บทสรุปวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 18.00 น.
หัวข้อเสวนา : ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา...บริบทและความท้าทาย

 • 13.00 - 18.00 น. 
  ท่องเที่ยวคลองบางลำพู / ชม Street Art ริมคลองบางลำพู /
  ชมนิทรรศการชุมชมริมแม่น้ำ-ริมคลอง / ชมพิพิธบางลำพู / 
  และการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน
 • 13.00 - 14.00 น. 
  กิจกรรมท่องเที่ยวคลองบางลำพู 
  หรือกิจกรรม Street Art ริมคลองบางลำพู 
 • 15.00 - 15.30 น. ลงทะเบียน 
 • 15.31 - 16.30 น. เสวนา
  ประสบการณ์และความท้าทายของชุมชนริมแม่น้ำ
  • ประสบการณ์การบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
  ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดย ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกวัฒนธรรม และการบริหารการพัฒนา
  การท่องเที่ยว
  • ความท้าทายของการบริหารจัดการชุมชุมริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดย ชุมชนตลาดน้อย ชุมชนวัดสามพระยา ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ 
  • อนาคตการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
  โดย คุณยศพร บุญสม ภูมิสถาปนิก 
  และผู้ร่วมก่อตั้ง Friends of The River
  • บทสรุป 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-281 9828 หรือ Facebook พิพิธบางลำพู

วันที่สร้าง : 26 กันยายน 2562

0

แบ่งปัน

05 ต.ค. 2562 - 06 ต.ค. 2562

10:00 - 18:00

ถนนพระสุเมรุ
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-281 0345-51 ต่อ 1223 , 1224

โทรสาร : 02-281 0355