กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ "ใส่ สวม ผูก กลัด"
กิจกรรมปี 2562

487 ผู้เข้าชม

18

แบ่งปัน

เนื่องในโอกาสวันมหิดล 2562

หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศฯ

จัดแสดงนิทรรศการเรื่อง "ใส่ สวม ผูก กลัด" เครื่องหมายอัตลักษณ์ นักศึกษามหิดล

 

 

เป็นการรวบรวมการแต่งกายตามอัตลักษณ์ของแต่ละยุคสมัย เพื่อแสดงถึงคุณค่า
เกียรติประวัติ และความภาคภูมิ ของการใช้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
บนเครื่องแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลให้คงอยู่สืบไป

 

 

จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 กันยายน -  2 ตุลาคม 2562

ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

**  สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 0-2849-4541-2 ** 

 

ภาพ: เครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2513

วันที่สร้าง : 23 กันยายน 2562

18

แบ่งปัน

24 ก.ย. 2562 - 02 ต.ค. 2562

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 ห้อง 301 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 0-2849-4541-2

โทรสาร : 0-2849-4545