กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๒
กิจกรรมปี 2562

19 ก.ย. 2562

22 ก.ย. 2562

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๒

933 ผู้เข้าชม

2

แบ่งปัน

กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมงาน 

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๒ Thailand Museum Expo 2019

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

ภายใต้กรอบแนวคิด “ประชาคมพิพิธภัณฑ์ไทย” เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museum หรือ ICOM ประจำปี ๒๕๖๒ ที่ว่า “พิพิธภัณฑ์เสมือนศูนย์กลางวัฒนธรรมสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่อนาคต” (Museum as Cultural Hubs : The Future of Tradition) 

 

ภายในงานประกอบด้วย

  • การออกร้านแสดงผลงานและนวัตกรรมด้านพิพิธภัณฑ์
  • การเสวนาวิชาการ
  • การแสดงของสะสมล้ำค่า โดยเฉพาะการจัดเครื่องโต๊ะ เครื่องกระเบื้อง และเงินตราโบราณ บนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์

โดยสมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน วัด ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบธุรกิจด้านพิพิธภัณฑ์รวมจำนวนกว่า ๕๐ ราย

 

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทย 

"งดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ"


** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๔๔๖ ๘๐๕๖ **

วันที่สร้าง : 18 กันยายน 2562

2

แบ่งปัน

19 ก.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562

10:00 - 18:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493