กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนาเปิดตัวหนังสือ:พระราชพงศาวดารกรุงเก่า
กิจกรรมปี 2562

25 ก.ย. 2562

เสวนาเปิดตัวหนังสือ:พระราชพงศาวดารกรุงเก่า

397 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญฟังเสวนาเปิดตัวหนังสือ “พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ


วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


** รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน เท่านั้น **

สำรองที่นั่งที่ E-mail : supakann@yahoo.com

.....................................................................................

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น. ผศ.ดร. ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี กล่าวเปิดงาน

09.15 – 10.00 น. ปาฐกถานำ: ความยอกย้อนของพงศาวดารไทย 

โดย ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร  เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

10.15 - 11.00 น. เสวนาเปิดตัวหนังสือ “การปรับแก้เทียบศักราชของกรุงศรีอโยธยา” สำคัญไฉน 

โดย ดร. ตรงใจ หุตางกูร นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

11.00 – 11.45 น. โบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฯ 

โดย ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์       

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

11.45 – 12.00 น. ตอบข้อซักถาม

13.00 – 16.30 น. ทัศนศึกษาโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพระราชพงศาวดารฯ

วันที่สร้าง : 18 กันยายน 2562

0

แบ่งปัน

25 ก.ย. 2562

20 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2880-9429

โทรสาร : 0-2880-9332