กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรม TK Family Talks : Inside Out Parenting
กิจกรรมปี 2562

14 ก.ย. 2562

15 ก.ย. 2562

กิจกรรม TK Family Talks : Inside Out Parenting

179 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

TKpark อุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ Museum Siam 

ชวนคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองทุกท่าน กลับมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับตัวเองอีกครั้ง เพื่อให้เราเข้าใจและสามารถสื่อกับลูกได้อย่างมีความสุข

ในกิจกรรม TK Family Talks : Inside Out Parenting เข้าใจตัวเรา เข้าใจลูกมากขึ้น 

 

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องคลังความรู้ มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ

  • Family Talks โดย หมอแพม แพทย์หญิงปุษยพรรพ์ สุวรรณคีรี เจ้าของเพจหมอแพมชวนอ่าน Dr.Pam Book Club
  • สนุกกับ Family Play : "Play for learning” โดย ครูกิต กิตติศักดิ์ แซ่หล่อ นักจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อสร้างสรรค์ นิทาน และละคร กลุ่มละคร Doit
  • ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
  • ลงทะเบียนได้ที่ http://member.tkpark.or.th/event/tkfamilytalks14sep62

 

 

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 17.00 น.

  • Family Workshop : ห้องเรียนพ่อแม่ 101 โดย ครูเก๋ ศศรส โกวิทพานิชกุล ครู นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว ผู้ก่อตั้ง Inner School (โรงเรียนสอนศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนา EQ & EF)
  • ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อท่าน (รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น)
  • ลงทะเบียนได้ที่ http://member.tkpark.or.th/event/tkfamilytalks15sep62

 

*ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 12 กันยายน 2562

** สอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ ณฐมน กฤตานนท์ (ฝ้าย) 098-564 6661

วันที่สร้าง : 11 กันยายน 2562

0

แบ่งปัน

14 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775