กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนาเรื่อง "ล้านนา"
กิจกรรมปี 2562

07 ก.ย. 2562

เสวนาเรื่อง "ล้านนา"

261 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม พิพิธภัณฑ์เสวนา ปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๗)

การเสวนาเนื่องในนิทรรศการพิเศษวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี ๒๕๖๒ เรื่อง "ล้านนา"

 

ในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

  • เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่มีอาหารกลางวัน)
  • ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร ๐ ๒๔๔๖ ๘๐๕๖
  • ลงทะเบียนออนไลน์ http://bit.ly/2KdtRSU  (รับจำนวนจำกัด)
  • เช็ครายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาได้ที่ https://goo.gl/bhX7Tt

 

** หมายเหตุ : เปิดลงทะเบียน เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า หากมาลงทะเบียนหลัง ๑๐.๐๐ น. จะไม่ได้รับเอกสารและคูปองอาหารว่าง

วันที่สร้าง : 05 กันยายน 2562

0

แบ่งปัน

07 ก.ย. 2562

10:00 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493