กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   พระอาทิตย์ขึ้นตรง 15 ช่องประตู ปราสาทพนมรุ้ง
กิจกรรมปี 2562

08 ก.ย. 2562

10 ก.ย. 2562

พระอาทิตย์ขึ้นตรง 15 ช่องประตู ปราสาทพนมรุ้ง

770 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรง 15 ช่องประตู ปราสาทพนมรุ้ง

ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป 

หมายเหตุ : พระอาทิตย์จะตรงช่องประตูประมาณ 05.57น. ถึง 06.10 น. และปรากฏการณ์นี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากมีฝนตกหรือมีเมฆหนาก็อาจไม่เห็นปรากฏการณ์นี้

 

ติดต่อสอบถาม : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

โทรศัพท์ : 044-666 251  โทรสาร : 044-666 252

E-mail : Phnomrungoffice@yahoo.co.th

วันที่สร้าง : 05 กันยายน 2562

0

แบ่งปัน

08 ก.ย. 2562 - 10 ก.ย. 2562

05:30 - 06:00

หมู่ที่ 2 (บ้านดอนหนองแหน)
ตำบลตาเป๊ก
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ : 044-666 251

โทรสาร : 044-666 252