คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   มหกรรมศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
กิจกรรมปี 2562

707 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เชิญเที่ยวงาน "มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27"

ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2562 เวลา 16.00-22.00 น. 

ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

  • ชม ชิม แชะ และสืบเสาะเรืองราวอาหารพิ้นบ้านจากครูภูมิปัญญา 
  • เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
  • การแสดงดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
  • ลานสาธิตหัตถกรรมพิ้นบ้านและงานหัตถกรรมสร้างสรรค์

 

 

** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 073-331 250 หรือ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

 

วันที่สร้าง : 03 กันยายน 2562

0

แบ่งปัน

02 ก.ย. 2562 - 10 ก.ย. 2562

เลขที่ 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

โทรศัพท์ : 0-7333-1250

โทรสาร :