กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   มหกรรมศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
กิจกรรมปี 2562

273 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เชิญเที่ยวงาน "มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27"

ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2562 เวลา 16.00-22.00 น. 

ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

  • ชม ชิม แชะ และสืบเสาะเรืองราวอาหารพิ้นบ้านจากครูภูมิปัญญา 
  • เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
  • การแสดงดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
  • ลานสาธิตหัตถกรรมพิ้นบ้านและงานหัตถกรรมสร้างสรรค์

 

 

** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 073-331 250 หรือ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

 

วันที่สร้าง : 03 กันยายน 2562

0

แบ่งปัน

02 ก.ย. 2562 - 10 ก.ย. 2562

เลขที่ 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

โทรศัพท์ : 0-7333-1250

โทรสาร :