กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนาเรื่อง "อยุธยา"
กิจกรรมปี 2562

01 ก.ย. 2562

เสวนาเรื่อง "อยุธยา"

286 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรม

 

พิพิธภัณฑ์เสวนา ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖ การเสวนาเนื่องในนิทรรศการพิเศษ

วันอนุรักษ์มรดกไทย ปี ๒๕๖๒ เรื่อง "อยุธยา"

 

วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

**เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่มีอาหารกลางวัน)
ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๘๐๕๖

หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ http://bit.ly/2KdtRSU
เช็ครายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาได้ที่https://goo.gl/bhX7Tt

หมายเหตุ : เปิดลงทะเบียน เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า 

หากมาลงทะเบียนหลัง ๑๐.๐๐ น. จะไม่ได้รับเอกสารและคูปองอาหารว่าง

วันที่สร้าง : 30 สิงหาคม 2562

0

แบ่งปัน

01 ก.ย. 2562

09:30 - 15:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493