กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   บรรยายเอเชียอาคเนย์ในเอกสารโบราณ
กิจกรรมปี 2562

28 ส.ค. 2562

บรรยายเอเชียอาคเนย์ในเอกสารโบราณ

162 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

บรรยายเอเชียอาคเนย์ในเอกสารโบราณ:กรีก ละติน และอาหรับ 

ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 (ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 11)

 

วิทยากรโดย

  • ดร.ตรงใจ หุตางกูร และ สุนิติ จุฑามาศ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

 

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)


ลงทะเบียนฟรี ที่
https://www.sac.or.th/main/th/activity/detail/301

** สอบถาม โทร. 02-880-9429

วันที่สร้าง : 27 สิงหาคม 2562

0

แบ่งปัน

28 ส.ค. 2562

13:00 - 00:00

20 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2880-9429

โทรสาร : 0-2880-9332