กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ สักสี สักศรี ก่อนรอยแห่งเกียรติจะลบเลือน
กิจกรรมปี 2562

16 ก.ค. 2562

27 ต.ค. 2562

นิทรรศการ สักสี สักศรี ก่อนรอยแห่งเกียรติจะลบเลือน

1125 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นิทรรศการความร่วมมือระหว่าง #มิวเซียมสยาม และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไต้หวัน ครั้งแรกของประเทศไทยที่จัดแสดงนิทรรศเกี่ยวกับรอยสัก 2 แห่ง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมผ่านศิลปะการสักลายบนเรือนร่าง นำเสนอผ่าน 3 กลุ่มชาติพันธุ์ คือ การสักลวดลายบนร่างกายของชาวไท่หย่าและชาวไผวัน จากไต้หวัน  กับ รอยสักขาลาย ของชาวล้านนาไทย เมื่อการสักลายไม่ได้เป็นเพียงเพื่อความสุนทรียะแต่เพียงเท่านั้น ยังมีนัยยะสำคัญในเรื่องของความกล้าหาญ คติความเชื่อ และเกียรติยศทางสังคม

 

นิทรรศการนำเสนอเรื่องราวของการสักและอุปกรณ์งานศิลปะจากศิลปิน ชาติพันธุ์ ภาพถ่าย ตำนานและสารคดี วัฒนธรรมการสักทั้ง 2 แห่ง มีทั้งเหมือนและแตกต่างกัน ความเจ็บปวด ความสุข การก้าวพ้นและความกล้าหาญ  ลวดลายรอยสักแสดงถึงความหมายและนัยยะตัวตน บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และรอการรื้อฟื้น สืบทอดในคนรุ่นปัจจุบัน


เปิดให้เข้าชม รหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม  – 27 ตุลาคม 2562

ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดทุกวันจันทร์) เวลา 10.00 - 18.00 น.

 

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-225 2777 ต่อ 122

www.facebook.com/museumsiamfan

วันที่สร้าง : 25 กรกฎาคม 2562

0

แบ่งปัน

16 ก.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562

10:00 - 18:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775