กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม
กิจกรรมปี 2562

22 ก.ค. 2562

23 ส.ค. 2562

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม

1710 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เขย่าวงการน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาอีกครั้ง #การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม

การแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติหัวข้อ "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ปี 2562"

 

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 ส.ค. 2562 (ปิดรับสมัครเวลา 17.00 น.) 
  • กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น **ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์หรืออีเมล์**
    https://www.sac.or.th/main/th/news/detail/43  
  • แบ่งเป็น

- ระดับ ม.ต้น แข่งขันวันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 2562

- ระดับ ม. ปลาย แข่งขันวันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย. 2562

 

  • ขั้นตอนการสมัคร

(1) รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันในระบบทีม ทีมละ 2 คน แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกิน 1 ทีม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกิน 1 ทีม

(2) จำกัดจำนวนทีมเข้าแข่งขันสูงสุดระดับละ 200 ทีมเท่านั้น หากมีทีมเข้าแข่งขันครบ 200 ทีม ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2562

(3) โปรดแนบหลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือหนังสือรับรอง มาพร้อมใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดหลักฐานแนบมากับแบบฟอร์มใบสมัครได้เลย)

(4) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.sac.or.th


****** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3834,3835 ******

วันที่สร้าง : 24 กรกฎาคม 2562

0

แบ่งปัน

22 ก.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2562

20 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2880-9429

โทรสาร : 0-2880-9332